Kandang ayam jawa super dikatakan baik apabila mampu memberikan kenyamanan bagi ternak. Itu yang terpenting. Kenyamanan ternak dapat ditandai dengan pergerakan ternak yang aktif, terhindar dari penyakit dan